Diskriminacija u zapošljavanju i kako je izbjeći

Diskriminirajuća pitanja su ona pitanja koja se odnose na lične informacije kandidata, poput njihove rase, pola, religije, seksualne orijentacije, starosti ili državljanstva, i koja nisu relevantna za radno mesto. Postavljanje ovakvih pitanja na razgovoru za posao može biti zakonski zabranjeno i može rezultirati sudskim sporom i tužbom za diskriminaciju. Evo…
Read More

Posljedice lošeg odabira kandidata

Postoji nekoliko negativnih strana pogrešnog odabira kandidata za posao: Gubitak vremena i novca – Ako se odlučite za pogrešnog kandidata, možete izgubiti vrijeme i novac koji ste uložili u njihovo zapošljavanje i obuku. Slabiji radni učinak – Ako kandidat nema odgovarajuće vještine ili nije motiviran za posao, radni učinak može…
Read More