Diskriminacija u zapošljavanju i kako je izbjeći

Diskriminirajuća pitanja su ona pitanja koja se odnose na lične informacije kandidata, poput njihove rase, pola, religije, seksualne orijentacije, starosti ili državljanstva, i koja nisu relevantna za radno mesto. Postavljanje ovakvih pitanja na razgovoru za posao može biti zakonski zabranjeno i može rezultirati sudskim sporom i tužbom za diskriminaciju.

Evo nekoliko primera pitanja koja bi trebalo izbeći na razgovoru za posao:

  • Da li ste oženjeni/udata?
  • Da li planirate imati djecu?
  • Koje je vaše državljanstvo?
  • Da li planirate da se oženite/udate u bliskoj budućnosti?
  • Koja je vaša religija?
  • Da li ste se ikada žalili/e na diskriminaciju u prethodnom poslu?

Predlažemo da prilikom kreiranja pitanja za intervju sa kandidatima, posebnu pažnju obratite na diskriminatorna pitanja.

Share

Add Your Comments

Your email address will not be published.